Wij maken erfgoed zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar

  • IVEM maakt erfgoedprojecten zichtbaar en beleefbaar.

  • - ‘Erfgoed en Marketing’ geen klassieke combinatie maar wel een noodzakelijke.’
  • “We staan op de schouders van reuzen. Alles wat we hebben of zijn, hebben we van mensen die ons voor zijn gegaan. De tastbare aanwezigheid daarvan, ons erfgoed, is een waardevol bezit. Het relativeert onze alledaagse sores en leert ons respect voor het andere.”

    - Herbert-Jan Hiep, oprichter IVEM
  • “Het behoud en de ontwikkeling van Erfgoed zullen steeds vaker gerechtvaardigd moeten worden door publiek draagvlak. Dat komt niet zomaar. Dat moet je met stukjes en beetjes bouwen. Marketing is tegenwoordig vooral betrokkenheid organiseren”

    - IVEM: ‘Erfgoed & Marketing’, niet klassiek, wel noodzakelijk.