MARKETING MET ERFGOED ALS SPIL

  • IVEM helpt u met het zichtbaar maken van monumenten of erfgoedprojecten. We organiseren (digitale) campagnes, events en PR. Waar nodig stappen we in als mede-initiatiefnemer, organiseren we samenwerkingen of helpen we bij het maken van de plannen voor financiering.

  • “We staan op de schouders van reuzen. Alles wat we hebben of zijn, hebben we van mensen die ons voor zijn gegaan. De tastbare aanwezigheid daarvan, ons erfgoed, is een waardevol bezit. Het relativeert onze alledaagse sores en leert ons respect voor het andere.”

    - Herbert-Jan Hiep, oprichter IVEM
  • “Het behoud en de ontwikkeling van Erfgoed zullen steeds vaker gerechtvaardigd moeten worden door publiek draagvlak. Dat komt niet zomaar. Dat moet je met stukjes en beetjes bouwen. Marketing is tegenwoordig vooral betrokkenheid organiseren”

    - IVEM: ‘Erfgoed & Marketing’, niet klassiek, wel noodzakelijk.