Archweb mailing list (Nederland)

ARCHWEB-L is, met rond 1000 abonnees, dé mailinglijst van de Nederlandse archeologie. ARCHWEB-L is opgezet om archeologen en andere belangstellenden te kunnen informeren over algemene archeologische onderwerpen in Nederland. De lijst bestaat al een groot aantal jaren en wordt betaald en beheerd IVEM.

Een abonnement op ARCHWEB-L is kosteloos.

Hoe werkt het?
Iedere archeologische organisatie kan gebruikmaken van deze distributielijst voor het verspreiden van algemene informatie.

Stap 1: meld je heel eenvoudig aan via deze pagina.
Stap 2: Stuur je e-mail met een korte en bondige inhoud naar: ARCHWEB-L@LIST.ECOMPASS.NL

Deze lijst kent een moderator. Berichten worden alleen doorgestuurd als ze voor een brede groep archeologen relevant zijn.

Richtlijnen
Het bericht:

  • is zakelijk en beknopt: telt maximaal 100 woorden
  • geeft antwoord op de vragen Wie, Wat, Waar en Wanneer
  • bevat een duidelijke verwijzing naar een website of e-mailadres voor meer informatie
  • bevat geen bijlagen (is technisch onmogelijk door te sturen)
  • bevat geen reclame voor commerciële doeleinden
  • bevat geen bericht van de maker (de tekst kan namelijk niet aangepast worden)
  • heeft een duidelijke, beschrijvende titel (dus niet ‘voor verzending op ARCHWEB-L’)
  • heeft nieuwswaarde voor de archeologische vakwereld
  • is van belang voor een grote groep archeologen
  • wordt verstuurd aan ARCHWEB-L@LIST.ECOMPASS.NL en niet aan (medewerkers van) De Erfgoedstem

Aankondigingen en oproepen voor congressen, cursussen, studiedagen, papers, reacties enz. worden maar één keer geplaatst! In het digitaal archief is te zien welke berichten zijn verstuurd.

Gezien de grote hoeveelheid berichten die naar ARCHWEB-L worden verstuurd voor goedkeuring, houden wij ons het recht voor berichten te weigeren zonder opgaaf van reden.

Berichtenarchief
Alle verzonden berichten worden automatisch opgeslagen in een berichtenarchief. Dit archief is te vinden op de webserver van Ecompass.

Aanmelden en afmelden bij ARCHWEB-L kan heel eenvoudig via deze pagina.