China’s Xi orders better protection of cultural heritage

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

China needs to step up its efforts to protect its cultural heritage, President Xi Jinping said on Tuesday, warning it remained an arduous task for the world’s second-largest economy. Officials have repeatedly warned that China’s cultural sites are being threatened by breakneck development, theft, damage from a booming tourism industry and poor regulation.

In China is herbouw geen geschiedvervalsing

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

In de westerse perceptie van monumentenzorg ligt er een sterke nadruk op het behoud van historisch materiaal. Het is bijna een vanzelfsprekendheid dat wanneer een historisch gebouw moet worden gerestaureerd, men uiterst terughoudend omgaat met historiserende herbouw. Al te historiserende herbouw is in westerse ogen ‘niet authentiek’ en daarmee ook ‘geschiedvervalsing’. Bij een reis naar Oost Aziatische landen valt het al snel op dat men een heel andere kijk op dit soort ‘authenticiteitskwesties’ heeft.

Nieuwe regels voor Chinees bouwen

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

Na Chinees nieuw jaar presenteerde de centrale overheid een compacte maar veelomvattende verstedelijkingsnota. In klare taal zet de overheid op zes A4’tjes, in dertig richtlijnen verdeeld over zeven hoofdstukken de nieuwe prioriteiten uiteen voor het bouwen in de komende vijf jaren. Een van de richtlijnen bepleit architectonische oplossingen die beter aansluiten bij de karakteristieken van de omgeving en cultuurhistorie ervan.