Marketing Archeologie

Geplaatst Geplaatst in Projecten

De organisatie ‘ArcheoHotspots’ gestreefd naar het laten ontstaan van zo veel mogelijk ArcheoHotspots in Nederland en ontvangt daarvoor bijdragen van oa. het Mondriaan Fonds, VSB-Fonds en Stichting Doen/BankGiro Loterij Fonds.

Narrative Zuiderwaterlinie

Geplaatst Geplaatst in Projecten

(Pitch) IVEM formuleerde samen met The Missing Link een voorstel voor een aanpak waarbij een verhaallijn in een vertelconcept (content en communicatiemiddelen) ontwikkeld konden worden. Daarnaast deden we een voorstel voor een vaste ‘verhaal-presentatie’ in de geplande bezoekerscentra Zuiderwaterlinie en deden we voorstellen voor hoe de verhaalconcepten concreet konden worden ingezet door  ondernemers.

EU – China toeristisch jaar 2018

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

2018 wordt het EU – China toeristisch jaar (ECTY). Het is een initiatief van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de EU commissie voor Toerisme. Het jaar zal reis- en toeristische ervaringen moeten verbeteren en onder andere de minder bekende Europese bestemmingen moeten promoten.

Untangling Chinese cities

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

Dit semester heeft de afdeling Management in the Built Environment van de Faculteit Bouwkunde Delft de eer om professor Fulong Wu te ontvangen. Professor Wu zal de komende maanden samen met studenten en onderzoekers de stedelijke ontwikkeling van China verder doorgronden.

In Xiongan graven ze al

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

In Xiongan waar er een nieuw stedelijk gebied moet komen, zullen binnenkort graafwerkzaamheden beginnen. Niet voor de ondergrondse stad die daar ook wordt gepland, maar voor een archeologisch park. Chinese archeologen zullen tot april 2018 op grote schaal opgravingen verrichten in een zone van 100 km². Lees meer >> www.chinasquare.be

Beleidskader internationaal cultuurbeleid NL 2017-2020

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

Kernpunten van het internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 zijn: meer waardering voor de intrinsieke en maatschappelijke betekenis van cultuur, meer nadruk op het belang van uitwisseling, netwerken en wederkerigheid, een samenhangende en integrale landenaanpak, een inzet op de verbindende rol van cultuur en ondersteuning van culturele diplomatie wereldwijd.

Chinees-Nederlands erfgoedforum 2014

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

China’s ontwikkeling gaat de laatste jaren een nieuwe fase in. Ook op cultureel gebied maakt China nu grote stappen. Met 1,3 miljard inwoners en meer dan vijfduizend jaar historie heeft het land een enorm reservoir aan cultureel erfgoed. Reden om te kijken of we ook op dat gebied nauwere banden met elkaar aan kunnen knopen.

Nederlands erfgoedbeleid in Chinese media

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

In de Chinese media is veel aandacht ontstaan voor het Nederlandse monumentenbeleid naar aanleiding van een bezoek van een Chinese delegatie van erfgoedexperts. De delegatie heeft onder andere een interview gehouden met Minister Bussemaker van OCW en deelde ervaringen uit met Nederlandse collega’s en het bedrijfsleven tijdens het Chinees-Nederlands erfgoedforum in Haarlem. Zij bespraken daar een aantal bijzondere restauratieprojecten, de digitale ontwikkelingen in de sector en de mogelijkheden voor publieksbereik.