Kunnen we met onze kennis over het hergebruik van monumentale gebouwen en terreinen ook in Frankrijk terecht? Hoe zit de Franse wetgeving met betrekking tot herbestemming in elkaar en hoe werkt het in de praktijk?

In opdracht van The Cloud Collective werkte IVEM mee aan de organisatie van expertmeetings in Nederland en Frankrijk.

Zowel Franse als Nederlandse overheden, ondernemers en gebruikers wisselden informatie met elkaar uit.