ArcheoHotspots mediumIVEM doet de marketing van het project ArcheoHotspots. Een ‘ArcheoHotspot’ is een plek waar publiek kan meewerken aan archeologisch onderzoek. Het concept is bedacht in het Allard Pierson-museum en samen met vijf andere organisaties in een project gegoten.

De organisatie ‘ArcheoHotspots’ gestreefd naar het laten ontstaan van zo veel mogelijk ArcheoHotspots in Nederland en ontvangt daarvoor bijdragen van oa. het Mondriaan Fonds, VSB-Fonds en Stichting Doen/BankGiro Loterij Fonds.

IVEM kwam in de tweede financieringsfase aan boord. Onze eerste bijdrage betrof het definiëren van de belangrijkste doelgroepen en het in kaart brengen van hun behoeften. Vervolgens hebben we de propositie van de ArcheoHotspots-organisatie aangescherpt.

Met dat helder hebben we gekeken naar de middelen en de communicatie waarmee de doelgroepen het best bereikt en bediend konden worden. Daarbij is ook goed gelet op de mogelijkheden voor continuïteit van het project en naar daar bij behorende verdienmodellen.

    “ArcheoHotspots maken publieksparticipatie gemakkelijk”

Uiteindelijk is er een aanbod ontwikkeld van kant en klare middelen die het voor de doelgroep (archeologische organisaties, musea, gemeenten en provincies) makkelijk maken om het publiek te laten participeren bij archeologisch onderzoek. Daarmee wordt de wereld nu bestormd.