campagne-kunsten92

Hoe krijg je erfgoed goed op de beleidsagenda’s en in de verkiezingsprogramma’s? Door aansluiting te zoeken bij de doelen en de taal van de bestuurders.

De Erfgoedagenda is een initiatief van het erfgoedplatform van Kunsten ’92, de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed.

De agenda is een praktische beleidsagenda voor gemeenten en provincies en geeft informatie en advies.

De erfgoedagenda werd en wordt verspreid voorafgaand aan Gemeenteraads-, provinciale Staten- en Tweede Kamerverkiezingen.