Hoe geeft je alle mensen die zich op de één of andere manier professioneel met erfgoed bezig houden in vijf minuten een overzicht van wat er speelt op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurlandschap? Met de Erfgoedstem!

Al sinds 2008 is de Erfgoedstem een succes: wekelijks stemmen zo’n 10.000 mensen af op een palet van nieuws, achtergronden en berichten van broeder- en zusterorganisaties. Het initiatief, een digitale nieuwsbrief en een nieuwsplatform, wordt financieel gedragen door de sector zelf. Gemiddeld 30 organisaties sponsoren de Erfgoedstem.

De Erfgoedstem houdt onze sector op de agenda bij politiek en overheid en geeft erfgoedprofessionals de gelegenheid scherp te blijven.

Erfgoedstem.nl  / Erfgoedstem nieuwsbrief