Verzamelde verhalen als basis voor Chinese nieuwbouw

Aan de basis van het masterplan voor het Chinese Holland Creative Village liggen de verhalen die de dorpelingen nog konden vertellen over het oude dorp.

In een drietal parallelle workshops, georganiseerd in de lokale school, werden, onder leiding van Linda Vlassenrood, de bewoners van Dafang gevraagd om verhalen over het dorp te vertellen.

De verhalen zijn opgetekend en vormden vervolgens de basis voor de ideeën voor de nieuw te ontwerpen gebouwen.

Zo waren er verschillende verhalen die zich afspreelden rond de grote, duizend jarige kamfer-boom die aan het begin van het dorp staat. Duidelijk werd dat deze boom een belangrijke rol speelde in het leven van de dorpelingen vroeger.

De bescherming die van dergelijke bomen uitging werd het leit-motiv voor de ontwikkeling van het centrale ‘Canopy-building’. Het gebouw waarin nu onder andere nog speciale ruimte is gecreëerd voor nestelende vogels.

Camphor tree building. Ontwerp John van de Water Next Architects Beijing.

In andere verhalen kwam een toren voor, die lang geleden ter verdedeging bij de ingang van het dorp had gestaan. Het gegeven van deze toren is gebruikt voor de ‘Dragon tower’ die als iconisch gebouw aan het dorp is toegevoegd.

Dragon Tower. Ontwerp John van de Water Next Architects Beijing.
Een van de verhalen-workshops