Nederlands erfgoedbeleid in Chinese media

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

In de Chinese media is veel aandacht ontstaan voor het Nederlandse monumentenbeleid naar aanleiding van een bezoek van een Chinese delegatie van erfgoedexperts. De delegatie heeft onder andere een interview gehouden met Minister Bussemaker van OCW en deelde ervaringen uit met Nederlandse collega’s en het bedrijfsleven tijdens het Chinees-Nederlands erfgoedforum in Haarlem. Zij bespraken daar een aantal bijzondere restauratieprojecten, de digitale ontwikkelingen in de sector en de mogelijkheden voor publieksbereik.

China’s Xi orders better protection of cultural heritage

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

China needs to step up its efforts to protect its cultural heritage, President Xi Jinping said on Tuesday, warning it remained an arduous task for the world’s second-largest economy. Officials have repeatedly warned that China’s cultural sites are being threatened by breakneck development, theft, damage from a booming tourism industry and poor regulation.

In China is herbouw geen geschiedvervalsing

Geplaatst Geplaatst in Inspiratie

In de westerse perceptie van monumentenzorg ligt er een sterke nadruk op het behoud van historisch materiaal. Het is bijna een vanzelfsprekendheid dat wanneer een historisch gebouw moet worden gerestaureerd, men uiterst terughoudend omgaat met historiserende herbouw. Al te historiserende herbouw is in westerse ogen ‘niet authentiek’ en daarmee ook ‘geschiedvervalsing’. Bij een reis naar Oost Aziatische landen valt het al snel op dat men een heel andere kijk op dit soort ‘authenticiteitskwesties’ heeft.